Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

 

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest spółka Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A

W jakim celu przetwarzamy dane osobowe ?

Na podstawie przepisów prawa możemy przetwarzać dane osobowe w celu:

 • zawarcia i wykonania umowy, w tym w  zakresie danych dotyczących informacji o wyrokach skazujących;
 • weryfikacji kompetencji oraz prowadzenia szkoleń;
 • dochodzenia i rozpatrywania roszczeń związanych z zawartą umową ubezpieczenia;
 • przeciwdziałania: praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu i przestępstwom ubezpieczeniowym.

Na podstawie uzasadnionego interesu administratora możemy przetwarzać dane osobowe w celu:

 • dochodzenia i rozpatrywania roszczeń związanych z umową,
 • podejmowania działań, których celem jest przeciwdziałanie przestępstwom ubezpieczeniowym.

Czy podanie danych osobowych jest konieczne?

Podanie nam danych jest dobrowolne, ale niezbędne, w celu zawarcia i wykonania umowy oraz wykonania przez nas obowiązków prawnych.

W jakim czasie będziemy przetwarzać dane osobowe?

Dane osobowe będziemy przetwarzać w czasie:

 • zgodnym z przepisami prawa,
 • niezbędnym do realizacji prawnie uzasadnionego interesu naszej firmy,
 • w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń z tytułu zawartej umowy.

 

Komu możemy przekazać dane osobowe?

Możemy przekazać dane osobowe:

 • podmiotom upoważnionym przez prawo, w tym przepisami ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej z 11.09.2015 oraz Ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym,
 • podmiotom zewnętrznym, które świadczą dla nas usługi do wykonania  umowy,
 • podmiotom zewnętrznym na podstawie udzielonej zgody.

Zapewniamy, że w przypadku podmiotów znajdujących się poza granicami Unii Europejskiej, dane są przekazywane zgodnie z treścią Standardowych Klauzul Umownych, które zatwierdziła Komisja Europejska, lub na podstawie innych odpowiednich zabezpieczeń (przysługuje prawo do uzyskania ich kopii). Podmioty te stosują właściwe zabezpieczenia ochrony danych osobowych.

Jakie są prawa osoby, która przekazała nam dane?

Osoba, której dane przetwarzamy ma prawo do:

 • dostępu do nich,
 • ich poprawiania,
 • przenoszenia danych,
 • wycofania zgody na przetwarzanie,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • żądania usunięcia swoich danych,
 • wyrażenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celu marketingowym.  

Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie przez nas danych osobowych, zanim ta zgoda została wycofana. 

Osoba, której dane przetwarzamy ma prawo zgłosić skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pytania związane z przetwarzaniem przez nas danych osobowych prosimy kierować do naszego Inspektora Danych Osobowych na adres e-mail [email protected]

 

Zespół Nationale Nederlanden